اهم اخبار
news-details


در حالی که مردم خوزستان به سوگ جانباختگان فاجعه متروپل در آبادان نشسته‌اند، در تهران در ورزشگاه آزادی هزاران نفر با غریو شادی همایش" سلام فرمانده" را برگزار کردند. این در حالی است که مردم در شوک متروپل آبادان هستند و هنوز خانواده‌های جانباختگان عزیزانشان را به خاک نسپرده‌اند.

 

تصاویری که از همایش "سلام فرمانده" در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پرسش برانگیز است و جای تامل فراوان دارد! حضور زنان و دختران است!؟ مساله‌ای که واکنش‌های بسیاری را به این حضور به دنبال داشت. چگونه است در این چهاردهه حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها حرام است و دختر آبی برای این حضور از جانش مایه گذاشت اما برای این همایش حضور زنان و دختران نه حرام بلکه واجب شرعی است؟

اشتراک در شبکه های اجتماعی