اهم اخبار
تاریخچه

تاریخچه شکل گیری همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

پیدایش اپسدا

گزارش همایش مقدماتی سکورلار دموکرات های آمریکای شمالی


روز های ۲۴ و ۲۵ جولای ۲۰۱۰ شهر نیویورک میزبان ۲۲ نماینده و ۳۵ ناظراز تشکل های محلی شهر های آمریکا و کانادا بود که با هدف هم اندیشی وتبادل نظر برای پی ریزی تشکیلات منسجم سراسری به بحث و گفتگو پرداختند. دستور کار همایش بررسی و رایزنی در زمینه سه محور راهبردی تشکیلات پیش رو بود؛ که عبارت بودند از: منشور پیشنهادی ،ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی مقدماتی برای تشکیلات پیشنهادی.

همایش با پیام کمیته همبستگی برای پیشبرد دموکراسی در ایران (نیویورک) رسما آغاز شد. شورای نمایندگان با پیشنهاد مستقیم کمیته برگزاری همایش و به اتفاق آرا هیات رئیسه همایش را انتخاب نموده و جلسات در چهار بخش کارکردی موضوعیت یافتند. بخش اول به بحث آزاد اما هدفمند پیرامون منشور پیشنهادی اختصاص یافت. دربخش دوم شرکت کنندگان در همایش در قالب ۳ گروه کاری مجزا شامل منشور، ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی راهبردی تقسیم شده و هرگروه با رویکرد بحث متمرکزبه چهار چوب‌های پیشنهادی دست یافتند که در بخش سوم همایش برای تصویب به شورای نمایندگان شرکت کننده در همایش ارائه شد. در بخش پایانی بر اساس مصوبات نهایی ، شورای نمایندگان اولین انتخابات رسمی برای تشکیل هیات اجرایی تشکیلات سراسری را تجربه نمودد و ۵-۷ نفر را به عنوان هیات اجرایی انتخاب نمود.

سرفصل ها و خلاصه ای از مباحث منشور

بحث در زمینه منشور به مثابه زمینه مشترک برای در کنار هم قرار گرفتن گروهی دگر اندیش با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بخش عمده این همایش مقدماتی را به خود اختصاص داد. در نهایت منشورارائه شده به شورای نمایندگان به منظور همراهی با شرایط روز جنبش مدنی و آزادی خواهی مردم ایران با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. بر اساس منشور مصوب، این گروه مبانی مشترک فکری خود برای همکاری و فعالیت های آتی را چنین اعلام نمودند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشند، پشتیبانی‌ می‌کنیم
ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.

پیدایش سازمان جمهوری‌خواهان ایران: این سازمان در سال ؟؟؟؟ با جدا شدن بخشی از اعضای فعال اتحاد جمهوری خواهان تیران با تکیه بر منشور اولیه اتحاد جمهوری خواهان ایران شکل گرفت.

همایش اول اتحاد در نیویورک: همبستگی‌ یرای جمهوری عرفی‌ و‌حقوق بشر

همایش وحدت

اتّحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

و سازمان جمهوری خواهان ایران

در
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران


مصوّب
یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣

دوم نوامبر۲۰۱۴


فراخوان وحدت جمهوری خواهان

هم میهنان گرامی

شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفتگو و فعالیت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ (۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر۲۰۱۴)، از نمایندگان انجمن ها و اعضای اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا) ، برگزارشد و برپایه ی منشورهای پیشینی که اپسدا و سجا به آن پایبند بودند، سازمان تازه ای به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، به سپهر سیاسی ایران گام نهاد.
این رویداد اگرچه گامی به پیش می باشد، تنها بخش کوچکی از نیروی گسترده، توانا و پراکنده جمهوری خواهان ایران را در بر می گیرد و این پراکندگی، به ویژه در این دوران پُر تلاطم و دشواری که ایران و سرتاسرخاورمیانه را دربرابر آینده ای ناروشن قرار داده، بسا دردناک است.

امید ما این است که یگانگی سازمانی میان اپسدا و سجا، آغازی باشد برای بنای سازمانی فراگیر از همه جمهوری خواهانی که نظام ولایت فقیهی چیره برایران را، سرچشمه گرفتاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری پایبند به اعلامیّه جهانی حقوق بشر باور دارند. ما امیدواریم این گام کوچکی که برداشته ایم، بانگ کوشندگان جمهوری خواهی در ایران را رساتر کند.
در چشم انداز جمهوری خواهانه ما، اراده و رای مردم، یگانه سرچشمه مشروعیّت حکومت است و حقوق همه شهروندان ایران، از زن و مرد و با هر گزینش جنسیتی، از هر تبار و زبان مادری و به هر دین، مذهب، آیین و باورسیاسی، در برابر قانون یکسان است. جمهوری خواهی ما، با پایبندی به اعلامیّه جهانی حقوق بشر، بنای یک نظام پارلمانی سکولار (عرفی) و گسترش عدالت اجتماعی برای مردم ایران، درهم تنیده است و در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، پشتیبان گشودن فرصت ها و چشم اندازهای برابر و به دور از تبعیض است.
این چشم انداز، با آن چه اینک درایران می گذرد، فرسنگ ها فاصله دارد. راستی این است که پس از سی و پنج سال حکومت تبعیض گرای دینی در ایران، کشور ما با گرفتاری های اقتصادی شکننده ای روبرواست. اقتصاد ایران بیش از هرزمان، وابسته به درآمد نفت و در چَنبَره دولت، نهادهای وابسته و بنیادهای کلان است؛ فساد، سرتاپای نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را فراگرفته؛ بیکاری، به ویژه در میان جوانان بیداد می کند. به باور ما، پی ریزی اقتصادی شکوفا و دست یافتن به جایگاهی در خور ایران در اقتصاد و سیاست جهان، جز با دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی حکومت در ایران، ممکن نیست.

اینک در پنجمین سالگرد جنبش سبز، نشانی از کاهش خودکامگی لگام گسیخته ای که شخص ولی فقیه و نهادهای پیوسته و وابسته به ولایت فقیه، در کانون آن اند، به چشم نمی خورد و مردم ایران از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و سایه شوم شورای نگهبان نابرگزیده و نظارت استصوابی آن، برهمه روندهای انتخاباتی سایه افکنده است. به باور ما، هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران، یا بهبود زندگی مردم، یا کاهش تنش با کشورهای دیگر، گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی، شادمان نباشیم. امّا تجربه نشان داده که نهاد ولایت فقیه، هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشد. از این رو، اگرچه ما به گذار از جمهوری اسلامی باور داریم، از کوشش هایی که برای محدود کردن اختیارات و یا حذف ولایت فقیه از ساختارقدرت روی می دهد پشتیبانی می کنیم.
 

رهروان حقوق بشر،

کوشندگان جمهوری خواه،

در چنين وضعيتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در درون و بیرون از ایران، می تواند به دستيابی به آزادی های سياسی، تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بیانجامد. ایجاد یک سازمان گسترده ازجمهوری خواهان پایبند به حقوق بشر در خارج از کشور، کوششی در راستای این چشم اندازست.
 

چنین جمهوری خواهی، وارث ارزش های انقلاب مشروطه ایران، پاسدار دستاوردهای مدرنیته، ادامه جنبش ملی کردن صنعت نفت و نگهبان شرف هزاران ایرانی است که در سده گذشته، در راه دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی همه شهروندان ایران، کوشیده، جان باخته، به زندان افکنده و یا دربه در شده اند. چنین جمهوری خواهی، مناسب تربن راه برفراشتن پرچم همبستگی ملی ایرانیان برای پاسداری از یک پارچگی ایران و بنای یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و حقوق بشری است.

کاری که ما آغاز کرده ایم، گامی در این راه است. ایجاد یک تشکل بزرگ تر از جمهوری خواهان، توان ما را برای بسیج ایرانیان به حمایت از چنین دیدگاهی افزایش می دهد و امکانات بیشتری را برای سازماندهی کارزارهای دفاعی و اعتراضی در خارج از کشور به پشتیبانی از خواست ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران فراهم می آورد.
ما از همه شما جمهوری خواهانی که به آینده ایران می اندیشید، دعوت می کنیم که در این راستا همکاری کنیم تا در آینده ای نزدیک، کنگره ای برای پایه گذاری سازمان دربرگیرنده جمهوری خواهان باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و بنای جمهوری ایران، برگزار کنیم.

در همایش دوم همبستگی برای جمهوری عرفی و‌حقوق‌بشر‌در‌ واشنگتن در سال ۲۰۱۶، انجمن جمهوری‌خواهان واشنگتن که مجموعه ای از فعالین سابق سجا، برخی از فعالین قبلی دفتر تحکیم‌وحدت دانشجویی در ایران بودند به تین مجموعه پیوست.

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران: در همایش سوم سازمان در آگوست ۲۰۱۷ در لس انجلس، نام گروه از همبستگی ‌‌‌برای جمهوری عرفی و‌ حقوق‌بشر به همبستگی جمهوری خواهان ایران تبدیل پیدا کرد.

همایش چهارم هجا در مونترالل‌در آگوست ۲۰۱۸ برگزار شد. تا آخر سپتامبر ۲۰۱۸، واحدهای المان، ترکیه، سوید و استرالیا تشکیل شدند که بیشتر از فعالین جنبش دانشجویی داخل کشور‌ بودند.

همبستگی جمهوری خواهان ایران از آغاز سال ۲۰۱۸ با نیرو‌ و توان بیش‌تری در جهت تحقق جبهه جمهوری خواهان ایران تلاش می‌کند.