اهم اخبار
news-details


به گزارش صفحه تلگرام سحام نیوز 

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود به موضوع مرگ زندانیان در نتیجه محرومیت از امکانات و مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران پرداخته است. در این گزارش تحقیقیِ که سه شنبه ۲۳ فروردین منتشر شده، ۹۶ نمونه از به کام مرگ رفتن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران بررسی و ثبت شده است.

 

"در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران"، نام گزارش جدید عفو بین‌الملل است.

 

 این گزارش مستند کرده است که چگونه مقامات مسئول در ایران، برای نمونه با به تأخیر انداختن درمان بیمارانی که نیاز اورژانسی به مداوا در بیمارستان دارند یا به طور کلی امتناع از ارائه دارو و خدمات پزشکی به آنها، مرتبا موجب مرگ زندانیان می‌شوند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی