اهم اخبار
news-details


 محسن باقرزاده در یک یادداشتی اختصاصی برای سایت دیدارنیوز، با اشاره به تصاعدی شدن فقر، خطاب به سید ابراهیم رئیسی، نوشت: چرا در حکومت گوش شنوایی برای شنیدن درخواست‌ها و انتظارات ملت نیست؟!

 

 جناب رییس جمهور از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز ۲۱ فروردین سال۱۴۰۱ فقر با سرعت بی نظیری در حال بلعیدن مردم در کام خود است. در این دوره کوتاه به ادعای خودتان و واقعیت‌های موجود، بیشترین میزان صادرات و نفت چهار سال گذشته را به قیمت بی نظیر بالای صد دلار فروخته اید؛ پس چرا فقر را مهار نکرده اید؟! چرا قیمت کالا‌ها با سیاست‌های ساده انگارانه و نابخردانه اقتصادی و نظارتی بیش از ۱۰۰ درصد در کمتر از ۹ ماه افزایش یافته است؟ چرا اقتصادی ملی بیش از پیش در باتلاق سیاست‌های غلط و تصمیمات اشتباه دولت شما فرو رفته و در حال متلاشی شدن است؟ چرا نباید همه ملت فریاد استعفای دسته جمعی دولت ناکارآمدتر سیزدهم را سر ندهد؟

 

 اگر ما ملت خواهان انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری باشیم؛ به کجای امنیت ملی آسیب وارد می‌شود؟ چرا با وجودِ حضور، پایداری، نظارت و اداره عالی حکمرانی توسط مقام معظم رهبری چرا باید دلواپس استعفای دسته جمعی دولت باشیم؟!

 

 حضور رهبری در رأس هرم بایستی این امکان را برای مردم فراهم کند تا در صورت اثبات ناکارآمدی مجریان نظام؛ مردم بتوانند خواهان برکناری دولت‌ها و انتخابات زود هنگام باشند؟ تنها در اینصورت است که فرایند مشارکت مردم در حکمرانی (مردم سالاری) تکمیل می‌شود.

 

 جناب رئیسی در دولت شما همه نامزد‌های مدعی تحول بنیادین در اقتصاد جهت‌دار، برای توسعه متوازن و رفاه عمومی، حضور دارند و هنوز شما نتوانستید رشد بی رویه و فراگیر قیمت کالا‌ها و خدمات را با این همه درآمد مناسب و وصول بخشی از مطالبات مهار و تثبیت کنید، حتی نتوانستید در همه بخش‌ها و زیر بخش‌ها، هدف گذاری و برنامه ریزی اقتصادی قابل اجرا ارایه نمایید و حتی قادر به مهارخدمات درمانی و دارو و مسکن و مواد ضروری غذایی شوید و مرتب خودتان و دولتتان مرتکب ترک فعل کارشناسی و اصولی در مدیریت جامع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شده و می‌شوید. آیا دوره آزمون و خطا بسر نیامده است؟! تا به کی غفلت و فرصت سوزی و هدر دهی منابع؟

 

تکلیف خودتان و دولتتان را با وعده‌های داده شده مشخص کنید و بیش از این موجب فشار و رنج به ملت نشوید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی