اهم اخبار
news-details


تصاویر منتشر شده از تخریب گسترده بر اثر بمباران و گلوله باران نیروهای روسی در حومه خارکف.

ارتش روسیه به اتخاذ استراتژی زمین سوخته شهرت دارد. در این استراتژی از طریق بمباران گسترده و تخریب شدید مقاومت نیروهای مدافع شهرها در هم شکسته می شود.

ارتش روسیه از این شیوه در جنگ سوریه هم استفاده کرده است.
با لشگر کشی عظیم نیروهای زرهی روسیه به سمت کیف و استفاده از مهمات خوشه ای در خارکف بیم ها از اتخاذ این استراتژی در جنگ اوکراین بالا گرفته است.

این استراتژی تلفات گسترده  و هولناکی به غیرنظامیان وارد می کند.

@didarnews1

اشتراک در شبکه های اجتماعی